Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Forældresamtale

Konsultativ samtale

Konsultativ samtale

Langt de fleste af hverdagens små og større bekymringer i forhold til et barns udvikling og trivsel klares i samarbejdet mellem forældre og gruppepædagog.

Nogle gange er der imidlertid behov for, at forældre og gruppepædagog kan få råd og vejledning af en relevant fagperson i forhold til en given problemstilling eller bekymring.

Den konsultative samtale er et tilbud til forældre og gruppepædagog, når der er behov for sparring i forhold til barnets udvikling eller trivsel.

I samtalen sættes der fokus på, hvordan de voksne via egne handlinger kan hjælpe barnet til størst mulig trivsel.

Hensigten er at skabe en øget bevidsthed om, hvad der sker i relationen mellem barnet og de voksne og hvordan barnets adfærd kan forstås. Denne bevidsthed er en forudsætning for at kunne mødet barnet hensigtsmæssigt.

I samtalen kan der fx sættes fokus på

-       Barnets udvikling

-       Barnets kompetencer

-       Barnets samspil med de voksne

-       Barnets samspil med andre børn

-       De voksnes roller

-       De voksnes viden

-       De voksnes kompetencer

-       De voksnes indbyrdes samspil

-       Dagligdagen

Ønskes en konsultativ samtale aftales dette mellem forældre og gruppepædagog eller mellem forældre og leder af Ågården. Det er efterfølgende altid lederen, der forestår indkaldelsen til samtalen.

I et samarbejde mellem forældre og pædagog aftales det, hvilke deltagere fra familieafdelingen, der er relevante at invitere i forhold til den givne problemstilling:

-       Småbørnspsykolog

-       Talehørekonsulent

-       Sundhedsplejerske

-       Børnefysioterapeut

-       Familierådgiver

-       Andre betydningsfulde voksne

Hvis der er behov for opfølgning på samtalen, er der mulighed for at afholde yderligere 1 -2 samtaler.

Det konkrete arbejde med barnets udvikling og trivsel sker i hverdagen i samarbejdet mellem forældre og gruppepædagog